Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM
Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Quốc tế và Nội địa

LỚP BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ

HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ QUỐC TẾ

1.         Đối tượng tuyển sinh:

  •  Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa: những người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.

Lớp Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế: những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

·      Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

·      Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài;

·      Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

·      Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

2.         Thời gian và chương trình đào tạo:

2.1. Thời gian đào tạo

−           Thời gian đào tạo: 3 tháng, 3 buổi/tuần (tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7) hoặc cuối tuần. Thời gian đào tạo được tổ chức linh hoạt, phù hợp với người học.

−           Địa điểm học: Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh (736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

2.2. Chương trình đào tạo:

 

STT

Nội dung

Nghiệp vụ hướng dẫn nội địa

Nghiệp vụ hướng  dẫn quốc tế

 

Phần 1: Kiến thức cơ sở

1

Địa lý Việt Nam

X

X

2

Lịch sử Việt Nam

X

X

3

Văn hóa Việt Nam

X

X

4

Lịch sử văn minh thế giới

-

X

5

Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch

X

X

 

Phần 2: Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ

1

Tổng quan du lịch

X

X

2

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

X

X

3

Tâm lý khách du lịch

X

X

4

Giao lưu văn hóa quốc tế

-

X

5

Nghệ thuật giao tiếp và hướng dẫn du lịch

X

X

6

Nghiệp vụ hướng dẫn

X

X

7

Y tế du lịch

X

X

8

Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú

-

X

9

Lễ tân ngoại giao

X

X

 

Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

 

Phần 4: Thực tập tour thực tế cuối khóa

X

X

 

 

  1. Chứng chỉ đào tạo:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch Nội địa/Quốc tế - là điều kiện đổi thẻ hành nghề Hướng dẫn viên du lịch nội địa/quốc tế tại các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trên toàn quốc.

  1. Cơ hội nghề nghiệp: Hướng dẫn viên Du lịch Nội địa hoặc Quốc tế.
  2. Học phí: 
  3. Lớp Hướng dẫn viên nội địa: 3.000.000 đồng/học viên (Bằng chữ: Ba triệu đồng) 
  4. Lớp Hướng dẫn viên quốc tế: 3.500.000 đồng/học viên (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng) 

Ưu đãi giảm 1.000.000 đồng/khoá học, cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh(đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các ngành):

  1. Lịch khai giảng dự kiến: khai giảng vào ngày 15 mỗi tháng.