Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Bộ môn Quản lý Bệnh viện hiện nay vốn trước đây là Khoa Quản trị Bệnh viện (QTBV) được thành lập năm 1996. Bộ môn QLBV đào tạo chuyên ngành QLBV, là một chuyên ngành mới ở Việt Nam thuộc nhóm ngành khối sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện trong hệ thống phát triển ngành y tế và các đơn vị, doanh nghiệp làm công tác chăm sóc sức khỏe hay liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe.

Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh là trường Đại học đầu tiên trong cả nước đào tạo ngành QLBV.

Ngày 14 tháng 07 năm 2008, Khoa được Bộ giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ Quản lý Bệnh viện cho các lãnh đạo, nhân viên các cơ sở y tế. Chứng chỉ có giá trị pháp lý toàn quốc tạo điều kiện chuẩn hóa cán bộ.

Trước nhu cầu đổi mới và phát triển của Trường, bộ môn Quản lý Bệnh viện luôn quan tâm việc cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đầu tư nguồn nhân lực của Khoa, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

Chương trình đào tạo được thiết kế và cập nhật hàng năm, cấu trúc bao gồm 2 phần: quản trị chung và quản lý bệnh viện, do đó khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc trong những lĩnh vực tổ chức bộ máy y tế ở các bệnh viện, các công ty và các tổ chức doanh nghiệp như là nhà quản trị, quản lý, điều hành…

Nghiên cứu khoa học: Tổ chức nghiên cứu khoa học: đã nghiệm thu 7 đề tài nghiên cứu thuộc các nhóm chủ đề: Sức khỏe cộng đồng, Dinh dưỡng cộng đồng, hàng năm đăng  nhiều tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 

CÁC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ BỆNH VIỆN 

 • Quản lý chất lượng bệnh viện
 • Quản lý rủi ro trong bệnh viện 
 • Marketing trong bệnh viện
 • Quan hệ công chúng
 • Quản lý tài chính bệnh viện
 • Quản lý nhân sự trong y tế
 • Quản lý trang thiết bị y tế
 • Quản lý bảo hiểm y tế
 • Quản trị hành chính văn phòng
 • ...

Hệ chính quy: Đại học hệ chính quy tập trung chuyên ngành Quản lý Bệnh viện đã đào tạo 14 khóa với 1.218 sinh viên.

Các khóa ngắn hạn: Từ tháng 12/2006 – 2016: đào tạo 26 khóa đào tạo ngắn hạn chứng chỉ Quản lý Bệnh viện với 746 học viên cho các lãnh đạo, nhân viên các Cơ sở Y tế tại các bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của các bệnh viện, Cơ sở Y tế, các công ty, các doanh nghiệp và quy định đào tạo liên tục của ngành Y tế. 

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh, Bộ môn Quản lý Bệnh viện xác định chất lượng là mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực quản lý bệnh viện cho nhu cầu của TP. HCM, cả nước và quốc tế.

Về nhân lực: Quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên, tăng cường hoạt động quản lý của bộ phận hành chính; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ và giảng viên cơ hữu; chọn lọc giảng viên thỉnh giảng các môn chuyên ngành, hình thành các bộ môn đáp ứng nhiệm vụ của khoa trong từng giai đoạn. Đặc biệt được các giám đốc, lãnh đạo các phòng ban của bệnh viện tham gia giảng dạy lý thuyết và thực hành tại các bệnh viện. 

Về Đào tạo:

Phối hợp và liên kết với các địa phương tổ chức chiêu sinh đào tạo tập trung tại các tỉnh các lớp cử nhân chính quy, lớp chứng chỉ quản lý bệnh viện, và đảm bảo chuẩn đầu ra chương trình chất lượng cao của trường.

Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo được thiết kế riêng biệt, định hướng ngay từ năm thứ nhất. Do đó sinh viên nắm được những kiến thức và kỹ năng cần nắm vững ngay từ đầu và đảm bảo chuẩn đầu ra chương trình chất lượng cao của trường.

Cơ sở thực hành: Các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh: Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, An Bình, Đa khoa Sài Gòn và một số bệnh viện khác tại TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu khoa học: duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học, mở rộng chủ đề nghiên cứu cấp cơ sở, cấp trường phù hợp với chuyên ngành đào tạo … 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình dựa theo mô hình đào tạo ngành Quản lý Bệnh viện tại các nước tiên tiến và được điều chỉnh, cập nhật hàng năm. Nội dung có định hướng xây dựng chuyên ngành quản lý bệnh viện để tiếp cận với nghiệp vụ của ngành như: quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý tài chính bệnh viện, quản lý dược …

Kiến thức: Có trình độ chuyên sâu về quản lý bệnh viện và quản lý tổ chức y tế. Có kiến thức sâu và thích nghi với yêu cầu đa dạng của công việc.

Kỹ năng: Làm việc nhóm, có phương pháp luận, khả năng phân tích, tìm tòi học hỏi, khả năng quản trị, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong xây dựng, tổ chức, điều hành công việc có hiệu quả tại các bệnh viện, cơ sở y dược.

Thái độ: Lấy người bệnh làm trung tâm, tập trung vào an toàn người bệnh, làm việc khoa học, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao.

Vị trí làm việc, khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Cán bộ tham mưu, tổ chức điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân ở các cấp trung ương và địa phương.
 • Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu…liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 • Nghiên cứu viên và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 • Chuyên viên quản lý chất lượng, hành chính- quản trị, tổ chức cán bộ, công tác xã hội, ...

Khả năng học tập nâng cao trình độ

 • Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học để nhận học vị thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên ngành về Quản lý Bệnh viện, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế học, Kinh tế Phát triển và các ngành khác như ngành tài chính, kế toán, cơ sở giáo dục…
 • Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.

Quyền lợi của sinh viên khi theo học chương trình

Hỗ trợ học tập: Có đội ngũ cố vấn học tập, trợ giảng giải đáp thắc mắc và tư vấn sinh viên trong suốt khoá học.

Nghiên cứu khoa học, kỹ năng mềm, tham quan thực hành: Được tham gia nghiên cứu khoa học do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học với giảng viên

Trong quá trình học tại trường sinh viên được huấn luyện chuỗi các kỹ năng mềm phù hợp với nhu cầu thực tế tại các cơ sở y tế, các bệnh viện và doanh nghiệp y dược trong và ngoài nước.

Được tổ chức tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất y dược, các cơ sở y tế, các cơ quan nghiên cứu và các bệnh viện trong hoặc nước ngoài tại Tp Hồ Chí Minh theo kế hoạch.

100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay.