Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Khoa Công nghệ được thành lập theo Quyết định số 129/2018/QĐ-ĐHHV ngày 30/10/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐHHV TPHCM. Khoa được sáp nhập từ 03 Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Xây dựng và Khoa Công nghệ Sau thu hoạch.

1. Cơ cấu nhân sự hiện tại:

  • Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa: ThS. GVC. Tô Oai Hùng
  • Giảng viên: ThS. Trịnh Thị Thu Giang
  • Giảng viên: ThS. Bùi Thị Hoàng Anh
  • Giảng viên: ThS. Lê Thanh Hải
  • Chuyên viên: CN. Lưu Thị Xuân Hồng

Với đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và các chuyên gia có chuyên môn cao về lĩnh vực CNTT tham gia giảng dạy, tạo nên nguồn nhân lực đào tạo chất lượng cao cho nhà trường.

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Thông tin

Thời gian đào tạo: 3.5 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 tín chỉ (chưa tính 14 tín chỉ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)

3. Mục tiêu đào tạo của ngành

Hiện tại, Khoa có bậc đào tạo cử nhân, bậc đào tạo này được thiết kế đảm bảo tính kế thừa, liên thông giữa các bậc đào tạo. Trong đó, cử nhân CNTT có 04 ngành đào tạo là: Công nghệ phần mềm, Truyền thông và Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính, Truyền thông đa phương tiện.

Mục tiêu chung của CTĐT ngành Cử nhân Công nghệ Thông tin: Có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng tư duy để đáp ứng được các yêu c6a2u về nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT của xã hội. SV có khả năng thích ứng với môi trường công nghệ thay đổi, có khả năng giao tiếp cơ bản và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức ngfhề nghiệp, tác phong làm việc khoa học và ý thức trách nhiệm.

Mục tiêu cụ thể:

Về kiến thức:

- Trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoại ngữ, lý luận chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất và quốc phòng nhằm phục vụ cho sự phát triển nghề nghiệp cũng như tự rèn luyện đạo đức, phẩm chất bản thân.

- Trang bị cho SV các kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành CNTT.: Các kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành trong lĩnh vực Công nghệ Phần mềm, Mạng máy tính và Truyền thông, Kỹ tuật máy tính và Truyền thông đa phương tiện. Các kiến thức phù hợp với thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu thay đổi của xã hội.

Về kỹ năng:

- Sinh viên phát triển được kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT: Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án CNTT; thiết kế, xây dựng và vận hành mạng máy tính; thiết kế mạch vi điều khiển, lập trình kết nối và điều khiển thiết bị điện tử; xây dựng các ứng dụng đồ họa, kỹ xảo hình ảnh và âm thanh trong sản phẩm đa phương tiện.

- Sinh viên có kỹ năng nhận thức, giải quyết vấn đề trong vông việc chuyên môn với vị trí tương ứng trong nghề nghiệp; có kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nghiên cứu, sáng tạo và huấn luyện.

Về thái độ, trách nhiệm:

- Sinh viên có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tổ chức hoạt động nhóm, tổ chức hoạt động nhóm, biết trao đổi chia sẻ kiến thức; có khả năng kiểm soát quỹ thời gian, xây dựng kế hoạch, tổ chức công việc hiệu quả; thể hiện được khả năng tự học hỏi, tìm kiếm, cập nhật và áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT.

- Sinh viên nhận thức được vai trò của ngành CNTT trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; có trách nhiệm đối với cá nhân, đối với nhóm trong việc hướng dẫn, phổ biến kiến thức của ngành; có ý thức phục vụ đất nước, phẩm chất chính trị tốt, tác phong làm việc nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin có thể đảm nhiệm các công việc:

- Quản trị mạng và đảm bảo an toàn thông tin cho các công ty vừa và nhỏ,

- Xây dựng các ứng dụng web và đa phương tiện phục vụ truyền thông, tổ chức sự kiện trên mạng

- Thiết kế và lập trình các thiết bị di động và hệ thống nhúng.

- Có thể làm việc tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học các công ty tại các thành phố, khu công nghiệp… với vai trò là người tư vấn thiết kế, gia công các phần mềm, các giải pháp xử lý thông tin, thiết kế quảng cáo sản phẩm.

- Có thể làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh (thương mại – dịch vụ) với qui mô vừa và nhỏ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, quảng cáo sản phẩm.

- Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

5. Khả năng nâng cao trình độ

- Khả năng tự học liên tục để phát triển mở rộng và đào sâu chuyên môn.

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức.

- Đương đầu và thích ứng với những thách thức đặt ra trong sự phát triển của khoa học và công nghệ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.