Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Trường Đại học Hùng Vương đón nhận Quyết định thành lập Trường và chính thức hoạt động vào ngày 14/8/1995.

Thư viện trường cũng nhanh chóng thành lập 04 tháng sau đó (19/11/1995) để kịp thời phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong trường.

Hiện nay thư viện tọa lạc tại Lầu 7 – Tòa nhà 736 Nguyễn Trãi , Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, NCKH, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của Nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng internet…)

Nhiệm vụ

  • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường.
  • Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của CB - GVNV, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.
  • Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Phối hợp, nghiên cứu, ứng dụng thành tựu KHCN tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.
  • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho chuyên viên, nhân viên thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
  • Tổ chức, quản lý chuyên viên, nhân viên, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hỏng nát theo quy định.

Cơ sở vật chất và vốn tài liệu: 

- Thư viện có diện tích ~100 m2, được chia làm 2 khu vực:  Phòng mượn sách và khu học tập tự do. Có thể phục vụ khoảng 50 chỗ ngồi, có máy lạnh.

- Về vốn tài liệu hiện tại: 

+Tài liệu giấy: Tổng số tài liệu của tính đến ngày thời điểm hiện tại 4/2021 có 5810 đầu sách với tổng số cuốn sách 6041 cuốn.

+ Báo – tạp chí: 11 tên báo tạp chí.

Cơ cấu tổ chức: 

Giám Đốc Thư viện: ThS Bùi Quang Điệp

Chuyên viên: Châu Thị Ngọc Hà

Chuyên viên: Phan Thị Vân Hà

Chuyên viên: Lê Thị Thanh Diệu