Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác truyền thông và tư vấn tuyển sinh toàn Trường như: Lập kế hoạch truyền thông, tuyên truyền và tư vấn, tổ chức tư vấn tuyển sinh; quản trị hạ tầng mạng truyền thông và dịc

Nhiệm vụ

Công tác truyền thông

 • Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác truyền thông của Trường. Triển khai thực hiện hoạt động giới thiệu, truyền bá thông tin của Trường đến với các đối tác bên ngoài và công chúng rộng rãi thông qua website cả Trường, fanpage và các trang thông tin chuyên đề khác.
 • Chuẩn bị các sản phẩm truyền thông chính bao gồm: Quà lưu niệm, tài liệu, tin tức, hình ảnh, video, phim giới thiệu về Trường, khoa, bộ môn, ngành/ chuyên ngành đào tạo,…
 • Thiết lập quan hệ có thông tin PR và Marketing với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục; bồi dưỡng và huấn luyện đội ngũ cộng tác viên PR và Marketing trở thành chuyên nghiệp và đủ năng lực cho việc tư vấn tuyển sinh và truyền thông các sự kiện khác của Trường.
 • Là đơn vị thường trực quản lý website của Trường.
 • Xây dựng kế hoạch tham gia các hoạt động triển lãm giới thiệu Trường và các ngành đào tạo với công chúng để quảng bá giới thiệu về hoạt động, thành tựu và sản phẩm đào tạo, các dịch vụ khác nhau của Nhà trường.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu hoạt động (hình ảnh, phim tư liệu, hiện vật…) trong toàn trường nhằm thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền, quảng cáo phục vụ công tác tuyển sinh và các hoạt động khác.
 • Tổ chức và phối hợp với các đơn vị chức năng làm kỷ yếu, bản tin nội bộ, các ấn phẩm của toàn Trường.
 • Tham mưu, giải quyết các sự việc liên quan đến hoạt động thông tin, truyền thông, báo chí,… trong và ngoài Trường có liên quan đến hoạt động, tổ chức Nhà trường.

Công tác tư vấn tuyển sinh

 • Là đơn vị thường trực công tác tư vấn tuyển sinh toàn Trường; phối hợp với các khoa, bộ môn, các đơn vị chức năng thuộc Trường và các đơn vị liên quan lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh trong năm tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
 • Chuẩn bị các ấn phẩm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh của Trường và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc liên hệ, đàm phán mở rộng hợp tác với các đơn vị ngoài trường nhằm thu hút nguồn tuyển sinh.
 • Thường trực Ban Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh và các công tác liên quan đến công tác tư vấn tuyển sinh.

Công tác quản trị hạ tầng mạng truyền thông và dịch vụ mạng

 • Quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ mạng; thống nhất quản lý hoạt động, vận hành cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu và quản lý trong Trường như: Cổng thông tin điện tử của Nhà trường; quản trị hệ thống tên miền; hệ thống thư điện tử; tư vấn và lập kế hoạch hoạt động, điều hành và tập huấn về công nghệ thông tin.
 • Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao đổi dữ liệu trong hệ thống mạng của Nhà trường. Duy trì và hỗ trợ hệ thống mạng giữa các khoa, bộ môn, các đơn vị có kết nối trong Trường. Quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong việc phát triển và khai thác hệ thống mạng. Xây dựng quy định về quản lý người dùng mạng của Trường, hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả các tài nguyên mạng.