Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế (Institute of Education and International Cooperation, IEC) là đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính, về nhân sự trong hoạt động trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 02/2020/QĐ-CTHĐT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sứ mệnh của Viện là thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và hợp tác với các tổ chức giáo dục, đào tạo nghề nghiệp trong nước và quốc tế.

Chức năng – Nhiệm vụ

  • Tìm kiếm và phát triển mạng lưới đối tác quốc tế theo định hướng chiến lược phát triển trường của Hội đồng trường.
  • Phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố và khu vực để xây dựng các trung tâm, các phòng thí nghiệm chuyên ngành, phòng thực hành đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế phục vụ đào tạo và hợp tác quốc tế.
  • Đào tạo phi chính qui đa dạng, đa ngành, đa hệ, hợp tác liên kết đào tạo trong nước và quốc tế chương trình đại học và sau Đại học.
  • Đào tạo liên thông từ Trung cấp – Cao đẳng lên Đại học, đào tạo trực tuyến E-learning, đào tạo văn bằng 2, đào tạo vừa học vừa làm.
  • Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ; đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ, khoa học sức khỏe, du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn, đào tạo theo địa chỉ…
  • Đào tạo định hướng nghề nghiệp: chú trọng thực hành thực nghiệm; đào tạo ngành xã hội có nhu cầu cao; chương trình đào tạo phù hợp với các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

Lãnh đạo Viện

  • NCS. ThS TRẦN THANH HUY - VIỆN TRƯỞNG 
  • Ông Trần Thanh Hùng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dịch vụ - Du lịch
  • Thạc sĩ Trịnh Tường Khiêm - Giảng viên