Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Ngày Bảo Vệ Khóa Luận của sinh viên QB02a tại trường đại học Hùng Vương TP HCM

Ngày Bảo Vệ Khóa Luận của sinh viên QB02a tại trường đại học Hùng Vương TP HCM

Buổi Bảo Vệ Khóa Luận sáng ngày 13/4 và 14/4 đã diễn ra tốt đẹp. Các em sinh viên đã hoàn thành và bảo vệ thành công khóa luận của mình. Từng đề tài là những kết tinh học thuật và những lăn lộn vào thực tế của các em. Kết quả đề tài đem đến nhiều hàm ý chính sách có giá trị cho cơ sở y tế.

Chúc mừng các em đã hoàn thành chương trình Quản Lý Bệnh Viện!